Calendar examene

Facultatea de Drept

Licență Drept  | IF  | ID | IFR |
Drept și administrație publică europeană |
IF IFR |
Dreptul Uniunii Europene
|IF
Științe penale
|IF

Facultatea de Științe Economice

Finanțe și bănci  | IF | ID |
Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | ID |
Contabilitate și informatică de gestiune | IF | FR
Management financiar public și privat | IF
Gestiunea Financiara a Afacerilor in Spatiul European | IF | 
Managementul Afacerilor in Comert si Turism | IF | 
Audit si Control Public si Privat | IF
Managementul Bioeconiomiei in contextul Cresterii Durabile | IF | 
Shipping and International Trade and Finance | IF | 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice | IF | ID|
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene |IF|
Asistenţă Managerială şi Secretariat | IF |
Afaceri şi Economie Internaţională |IF  |

Sus