Managementul calităţii

1. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului pentru ID-IFR

2. Regulament de organizare și desfășurare a activităților tutoriale în cadrul DIDFR

3. Sistem de asigurare a calității DIDFR

4. Procesul de monitorizare a planurilor de învăţământ ID

5. Procesul de evaluare periodică a performanţelor coordonatorilor de disciplină şi tutorilor ID

6. Procesul de monitorizare a sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională ID

7. Procesul de reactualizarea periodică a materialelor de studiu ID pe baza experienţei anterioare

8. Procesul de perfecţionare a întregului personal didactic şi administrativ implicat în programele ID

9. Procesul de monitorizare a planurilor de învăţământ IFR

10. Procesul de reactualizare periodică a materialelor de studiu IFR pe baza experienţei anterioare

11. Procesul de monitorizare a activităţilor desfăşurate la seminarii, laboratoare, proiecte, lucrări practice

12. Procesul de perfecţionare a întregului personal didactic şi administrativ implicat în programele IFR

13. Procesul de evaluare a performantelor cadrelor didactice implicate în procesul de învăţare IFR

14. Ghidul studenților IDFR

15. Alte informații

 

Sus