Diploma de studii

Actele de studii din învăţămîntul superior sunt documente oficiale de stat, care conferă titularilor acestora drepturi şi obligaţii ce decurg din Legea Invăţămîntului.
Biroul Acte de Studii gestionează, completează şi eliberează actele de studii, duplicate ale actelor de studii şi certificatelor de studii fără examen de finalizare,din învăţămîntul superior. Sediul biroului este în Clădirea Administrativ a Universității„Danubius"din Galați, Bulevardul Galați nr.3.
Actele necesare ridicării unui act de studiu sunt :
• Buletin/carte de identitate (în original) pentru cetăţenii români şi paşaport (în original) pentru cetăţenii străini precum şi certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, daca modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor.
• Chitanţa reprezentând taxa de 100 lei pentru eliberarea diplomei de licenţă/master (se achită la casieria universităţii ). Pentru absolventii incepand cu promotia 2013, aceasta taxa este inclusa in taxa de licenta/dizertatie.
IMPORTANT! - Actele de studii se eliberează personal titularului, o singură dată, în original. În situaţia în care titularul actului de studii nu se poate prezenta personal în vederea eliberării, poate împuternici o altă persoană, printr-o procură autentificată de un notar public din România sau de către Serviciul Consular Român al Ambasadei din ţara în care se află titularul.
În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut în timpul studiilor. La procură se ataşează o copie a cărţii de identitate a titularului, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură.
Pierderea sau distrugerea actelor de studii
În cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora, în urma depunerii următoarelor documente:
• Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original – în care a apărut anunţul pierderii actului (actelor) de studii sau actul de studii în cauză, dacă actul de studii este deteriorat parţial sau plastifiat. În anunţ vor fi menţionate: denumirea actului, numele şi prenumele titularului, aşa cum apar pe actul pierdut sau deteriorat, iniţiala tatălui, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia. În cazul în care nu mai deţineţi nici o copie a actului pierdut, puteţi solicita o adeverinţă cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.
• Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la un notar public asupra împrejurărilor în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial, de asemenea în original.
• Certificat de naştere în xerocopie.
• Două fotografii (3/4) color, realizate recent, pe hîrtie fototgrafică., mată. În fotografie, solicitantul va purta haine de culori deschise
• Un timbru fiscal de 1 leu pentru actul de studiu pierdut.
• Chitanţă reprezentînd taxa de 200 lei pentru eliberarea fiecare duplicate al actului de studii pierdut.
• Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii..
Dosarul cuprinzând documentele menţionate mai sus este suspus aprobării Biroului Senatului, iar eliberarea duplicatului se poate face într-un interval cuprins între 30-90 de zile de la data aprobării. Eliberarea duplicatului se face personal sau prin mandatar, în condiţiile specificate mai sus.
IMPORTANT:
Păstraţi în bune condiţii originalele actelor de studii şi evitaţi depunerea acestora la dosarele de concurs.
Nu plastifiaţi originalele actelor de studii, deoarece puteţi avea dificultăţi în privinţa autentificării şi apostilării acestora.
Persoanele beneficiare a actelor de studii
Duplicate ale actelor de studii
Programul de funcționare pentru eliberarea actelor de studii este:
Luni-Vineri , între orele:
8,30 – 9,30
13,30 – 15,30

PERSOANA DE CONTACT: ing.Iustina Ieremie, secretar șef birou acte de studii;
telefon : 0372.361.180
e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sus