Teme de disertaţie

TEME DISERTAȚIE

Facultatea de Drept

Drept și administrație publică europeană |IF| IFR |

Dreptul Uniunii Europene |IF|

Științe penale |IF| 

Dreptul Comunitatilor Virtuale |IF|

 

Facultatea de Științe Economice

Documente necesare înscrierii la disertație

Coperta

Indicații metodologice privind elaborarea lucrării de disertație

 

Teme de disertație

Prof.univ.dr.Andronic Bogdan
Lect.univ.dr.Chiru Gheorghe
Conf.univ.dr. Crețu Carmen
Lect.univ.dr.Danilescu Laura
Prof.univ.dr.Dragomir Georgeta
Lect.univ.dr.Duret Nicu
Lect.univ.dr.Filip Luminița
Conf.univ.dr.Ioan Cătălin
Conf.univ.dr.Marchis Gabriela
Lect.univ.dr.Necșulescu Ecaterina
Conf.univ.dr.Nuță Alina-Cristina
Conf.univ.dr.Nuță Florian
Lect.univ.dr.Panaitescu Manuela
Lect.univ.dr.Păuna Dan
Prof.univ.dr.Pușcaciu Florin Dan
Prof.univ.dr.Turtureanu Anca

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Afaceri şi Economie Internaţională |IF| 

Sus