Teme de licență

Facultatea de Drept

Licență Drept  IF | IFR | ID |

Facultatea de Științe Economice

Lect.univ.dr. Bălău Madălina
Lect.univ.dr. Chiru Gheorghe
Conf.univ.dr. Crețu Carmen
Lect.univ.dr. Danilescu Laura
Prof.univ.dr. Dragomir Georgeta
Conf.univ.dr. Ioan Cătălin
Lect.univ.dr. Ioan Gina
Conf.univ.dr. Marchis Gabriela
Conf.univ.dr. Necșulescu Ecaterina
Conf.univ.dr. Nuță Alina
Conf.univ.dr. Nuță Florian
Lect.univ.dr. Panaitescu Manuela
Lect.univ.dr. Păuna Dan
Prof.univ.dr. Pușcaciu Florin
Lect.univ.dr. Pușcaciu Rose Marie
Conf.univ.dr. Sîrbu Carmen
Prof.univ.dr. Turtureanu Anca

 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

REPARTITII INDRUMATORI LICENTA

Comunicare și relații publice IF | ID |

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene IF |

Asistenţă Managerială şi Secretariat IF |

Psihologie |IF|

Sus