Teme de licență

Facultatea de Drept

Licență Drept  IF | IFR | ID |

 

Facultatea de Științe Economice

FB IF si ID

ECTS IF si ID

CIG IF si IFR

 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

REPARTITII INDRUMATORI LICENTA

Comunicare și relații publice

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Asistenţă Managerială şi Secretariat

Psihologie

Sus