Examene an universitar

Facultatea de Drept

Licență Drept  | I-IV IF | I-IV ID | I-IV IFR |
Drept și Administrație Publică Europeană  | IF | IFR |
Dreptul Uniunii Europene| IF |
Științe Penale| IF

Cursuri Postuniversitare Drept

Dreptul Achizițiilor Publice
Infracțiuni Prevăzute în Legi Speciale
Mecanisme Juridice pentru o Administrație Performantă

Protecția Juridică a Datelor cu Caracter Personal

Facultatea de Științe Economice

Finanțe și bănci  | IF | ID |
Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | ID |
Contabilitate și informatică de gestiune | IF | FR
Management financiar public și privat | IF
Gestiunea Financiara a Afacerilor in Spatiul European | IF
Managementul Afacerilor in Comert si Turism | IF
Audit si Control Public si Privat | IF
Shipping and International Trade and Finance | IF | 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice  | IFID |
Relații Internaționale și Studii Europene | IF | ID |
Psihologie | IF


Afaceri şi Economie Internaţională | IF |

Managementul Securității Informațiilor în Relațiile Internaționale | IF |

 

 

 

 
Sus