Reexaminari

Facultatea de Drept

Licență Drept| IF  | ID | IFR |
Drept și administrație publică europeană |IF|IFR |
Dreptul Uniunii Europene| IF
Științe penale|IF

Dreptul Comunităților Virtuale | IF |

Facultatea de Științe Economice

Finanțe și bănci  | IF | ID |  
Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | ID |
Contabilitate și informatică de gestiune | IF | FR | 
Management financiar public și privat | IF | 
Gestiunea Financiara a Afacerilor in Spatiul European | IF | 
Managementul Afacerilor in Comert si Turism | IF| 
Audit si Control Public si Privat | IF | 
Managementul Bioeconiomiei in contextul Cresterii Durabile | IF | 
Shipping and International Trade and Finance | IF | 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice | IF | ID|
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene | IF| ID|
Asistenţă Managerială şi Secretariat |IF |
Afaceri şi Economie Internaţională |IF  |

Psihologie |IF |

 

Sus