Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Programe de master

MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE      

Domeniul de studii de masterat: RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE        

Tipul masteratului: profesional

Durata studiilor: 2 ani/4 semestre/120 credite

Forma de învățământ: cu frecvență (IF)

Programul de masterat Managementul Securității în Relațiile Internaționale se adresează absolvenților de studii de licență care doresc să se specializeze și să dezvolte o carieră profesională în domeniul relațiilor internaționale și a studiilor de securitate.

ADMITERE

Citește mai departe

Afaceri și economie internațională

Master în Afaceri și economie internațională (2 ani; 4 semestre; 4 discipline/semestru)

Domeniul: Administrarea afacerilor și Sțiințe ale Comunicării (Interdisciplinar)

Prin acest program urmărim o pregătire economică și internațională modernă a masteranzilor pentru cerințele dinamice ale pieței muncii naționale și europene.

Misiunea programului este de a forma specialiști bine pregătiți profesional și științific pentru provocările unei economii internaționale sustenabile prin: dobândirea de competenţe foarte bune de comunicare în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională; cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri; cunoaşterea instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene; compatibilitatea profesională pentru posturile din instituţii care administrează programele de finanţare europeană.

ADMITERE

Citește mai departe

Sus