Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Programe de master

Afaceri și economie internațională

Master în Afaceri și economie internațională (2 ani; 4 semestre; 4 discipline/semestru)

Domeniul: Administrarea afacerilor și Sțiințe ale Comunicării (Interdisciplinar)

Prin acest program urmărim o pregătire economică și internațională modernă a masteranzilor pentru cerințele dinamice ale pieței muncii naționale și europene.

Misiunea programului este de a forma specialiști bine pregătiți profesional și științific pentru provocările unei economii internaționale sustenabile prin: dobândirea de competenţe foarte bune de comunicare în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională; cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri; cunoaşterea instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene; compatibilitatea profesională pentru posturile din instituţii care administrează programele de finanţare europeană.

ADMITERE 2018 - 2019

Citește mai departe

Sus