Facultatea de Stiinte Economice

Programe de licenta

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor cu predare în limba engleză

Disciplinele din planurile de învăţământ sunt acoperite de cursuri tipărite, studenţii beneficiind şi de serviciile unui personal deosebit de competent din biblioteca Universităţii, care cuprinde un număr foarte mare de titluri în toate domeniile de pregătire din cadrul universităţii. Printre aceste discipline se numără: Microeconomie, Macroeconomie, Informatică economică, Marketing internațional, Dreptul afacerilor, Economia serviciilor, Economie europeană, Economia turismului, Economia comerțului, Logistica și distribuția mărfurilor, Mediul de afaceri european.

ADMITERE 2018 - 2019

Citește mai departe

Finante si Banci

Necesitatea unui astfel de program de studii rezidă din nevoia permanentă a mediului de afaceri de specialişti pregătiţi să facă faţă provocărilor concurenţiale şi de îmbunătăţire permanentă a politicilor de creştere economică sustenabilă, atât din perspectiva instituţiile publice responsabile, cât şi a entităţilor private.

Programul de studii îşi propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat.

ADMITERE 2018 - 2019

Citește mai departe

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Misiunea acestui program este de a pregăti specialişti în domeniu, conform exigenţelor integrării României la Uniunea Europeană, modificărilor care intervin în economia reală, pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat. Asigurăm în totalitate condiţiile necesare, inclusiv prin valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi străinătate, adaptarea planului de învăţământ şi a fişelor disciplinelor la exigenţele impuse de apartenenţa la spaţiul comunitar pentru ca absolvenţii cursurilor universitare de licenţă să-şi însuşească şi să aprofundeze temeinice cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul Administrarea afacerilor astfel încât să obţinăcunoştinţele, competenţele şi aptitudinile definitorii necesare.

ADMITERE 2018 - 2019

Citește mai departe

Contabilitate ȘI Informatica De Gestiune

Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite de cursuri şi cărţi care includ tematica din fişa disciplinei. Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se regăsesc: Bazele contabilității, Finanțe publice, Contabilitatea instituțiilor de credit, Doctrina și deontologia profesiei contabile. Gestiune financiară, Fiscalitate, Baze de date, Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Audit financiară, Expertiză contabilă și consultanță fiscală.

ADMITERE 2018 - 2019

Citește mai departe

Sus