Facultatea de Stiinte Economice

Obiective

Programele de licența și de masterat din cadrul Facultății de Științe Economice își propun:

  • formarea de buni specialiști, în conformitate cu cerințele actuale ale pieței forței de muncă din România și din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate stiințifică, creativitate și dinamism;
  • acoperirea unui segment important de relții economico-financiare - cu personal pregătit corespunzător, pe baza unui proces educațional performant, bazat pe noile tehnologii ale informației și comunicării;
  • atragerea studenților în activitatea de cercetare stiințifică prin implicarea în proiecte stiințifice naționale și internaționale;
  • asigurarea unui corp de specialiști în domeniul economic, în conformitate cu standardele naționale și internaționale.
Sus