Fișe de disciplină / Programe analitice

ANUL I  
 Semestrul I

Învățământ cu frecvență

IF

1.  Etică și integritate academică file 
2.  Sisteme financiar contabile comparate file
3.  Managementul portofoliilor publice și private file
4.  Management strategic al administraţiei publice file
5.  Politici publice europene file
 
 Semestrul II

Învățământ cu frecvență

IF

6.  Sisteme fiscale comparate
file
7.  Expertiză financiară şi contabilă file
8.  Diagnosticul şi evaluarea firmei file
9.  Drept comercial şi financiar file
10. Practica de specialitate file
   
                                  ANUL II
 Semestrul I

Învățământ cu frecvență

IF

1. Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere file
2. Doctrină şi deontologie profesională file
3. Fiscalitate şi politică fiscală file
4. Contabilitate financiară aprofundată file
   
 Semestrul II

Învățământ cu frecvență

IF

5. Audit financiar contabil  file
6. Managementul riscurilor financiar-bancare  file
7. Managementul sistemelor informaţionale  file
8. Politici economice și financiare  file
9. Cercetare ştiințifică  file
10. Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație  file
Sus