Fișe de disciplină / Programe analitice

ANUL I  
 Semestrul I

Învățământ cu frecvență

IF

 1. Finanțele publice și principii generale ale fiscalității file 
 2. Fiscalitate directă file
 3. Evaluarea economică și financiară a afacerii file
 4. Afaceri electronice file
 5. Etică și integritate academică file
 
 Semestrul II

Învățământ cu frecvență

IF

 6. Sancțiuni și căi de contestare file
 7.  Audit statutar file
 8. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România file
 9. Contribuții sociale obligatorii file
 10.  Drept comercial și fiscal file
 11. Practica de specialitate file 
                                  ANUL II
 Semestrul I

Învățământ cu frecvență

IF

1.  Fiscalitate indirectă file
2.  Politici financiare europene file
3. Standarde financiar-contabile și directive europene file
4. Gestiune financiar-bancară file
5. Aspecte privind procedura fiscală  file
   
 Semestrul II

Învățământ cu frecvență

IF

6. Standarde europene şi internaţionale de raportare financiară  file
7. Proceduri și legislație vamală  file
8. Expertiză și etică în gestiunea afacerilor  file
9. Cercetare ştiințifică  file
10. Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație  file
Sus