Fișe de disciplină / Programe analitice

ANUL I  
 Semestrul I

Învățământ cu frecvență

IF

 1. Reglementări contabile conforme cu directivele europene file 
 2. Etică și integritate academică file
 3. Comunicare în audit în limba engleză file
 4. Audit financiar – teorie și practică file
 
 Semestrul II

Învățământ cu frecvență

IF

 5. Audit public și control intern
file
 6. Cadrul general de prezentare și întocmire a situațiilor financiare file
 7. Management și audit al resurselor umane file
 8. Drept comercial și fiscal file
 9. Practica de specialitate file
   
                                  ANUL II
 Semestrul I

Învățământ cu frecvență

IF

 1. Managementul și auditul proiectelor europene file
 2. Standarde de audit financiar file
 3. Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru și întocmirea dosarului de audit financiar file
 4. Eșantionare în audit file
   
 Semestrul II

Învățământ cu frecvență

IF

 5. Contabilitate și control de gestiune  file
 6. Auditul sistemelor informatice financiar-contabile  file
 7. Audit intern al instituțiilor publice  file
 8. Cercetare științifică în audit și control  file
 9. Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație  file
Sus