Noutăţi

Comunicat de presă Galați, învață să practici-practică să înveți !

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 Axă prioritară 6 - Educație si competențe Obiectiv specific 6.13, 6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii Titlu proiect Galați, învață să practici-practică să înveți ! Nr. contract finanțare POCU/90/6.13/6.14/107799 COMUNICAT DE PRESĂ 20.07.2018 Galați, învață să practici-practică să înveți ! LUGERA & MAKLER ROMÂNIA SRL, în calitate de Solicitant anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Galați, învață să practici-practică să înveți!”, POCU/90/6.13/6.14/107799, care se va implementa în Regiunea de dezvoltare Sud-Est, județul…
Citeşte mai departe ...

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante Sem. II, anul univ. 2017/2018

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii. Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice. Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor…
Citeşte mai departe ...

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante - sem. II, anul univ. 2016/2017

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 28 aprilie 2017 – 14 iunie 2017.Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al M.E.N., la adresa…
Citeşte mai departe ...

ANUNŢ privind concursul pentru ocuparea unui post de web admin

Cerinte: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnologiei informatiei şi a comunicaţiilor sau domenii conexe(TIC); cunoştinţe de operare pe calculator Microsoft Office (word, excel), Linux, PHP&MJ SQL, Web Server, VMware, Windows Server; experienţa în domeniu constituie un avantaj; sa fie stabil din punct de vedere psihic; sa fie sociabil si cooperant; sa fie exigent si disciplinat; aptitudini de comunicare şi transmitere de informaţii; Responsabilitati: Proiectare scheme logice şi diagrame pentru structurarea cerinţelor proiectului în secvenţe logice; Elaborare module de cod în limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate; Configurare aplicaţii necesare, testează aplicaţiile şi…
Citeşte mai departe ...

ANUNŢ privind concursul pentru ocuparea unui post de administrator baze de date

Condiţii de participare la concurs: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnologiei informatiei şi a comunicaţiilor(TIC); cunoştinţe de operare pe calculator Microsoft Office (word, excel), Linux, PHP&MySQL, Web Server, VMware, Windows Server; experienţa în domeniu constituie un avantaj; Actele necesare înscrierii la concurs: cerere de înscriere înregistrată la Departamentul Resurse Umane al Universităţii “Danubius” din Galaţi; copie xerox a actului de identitate; copie xerox a actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie); copii legalizate ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc; copia carnetului de…
Citeşte mai departe ...

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante - sem. I, anul univ. 2016/2017

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii. Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice. Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor…
Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus