Noutăţi

RAPORT PRIVIND EVALUAREA SI SELECTIA OFERTANTILOR pentru Apelul de proiecte POCU/320/6/21/Obiective Specifice 6.7, 6.9, 6.10 ”Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”

iStock 000052856324

Membrii comisiei au evaluat documentele depuse de:

  1. Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava
  2. SIVECO Romania SA
  3. Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi

Documentele solicitate au fost verificate si analizate pentru fiecare candidat in parte.

In urma evaluarii documentelor depuse in etapa de calificare si conform Grilei de verificare a conformitatii administrative, comisia de evaluare pentru selectie parteneri a constatat urmatoarele:

  1. Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, este declarat ADMIS
  2. SIVECO Romania SA, este declarat ADMIS
  3. Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi, este declarat ADMIS

Conform cerintelor stabilite, candidatii delarati admisi au trecut in etapa de evaluare tehnica, etapă în care a fost folosită Grila de Evaluare pentru Selectia Partenerilor.

In urma evaluarii si intocmirii Grilei de Evaluare pentur Selectia Partenerilor, parte integranta a prezentului raport, pentru fiecare candidat in parte s-au constatat urmatoarele:

Nr. crt. Denumire candidat Punctaj Obtinut Admis/Respins
1. Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava 100 ADMIS
2. SIVECO Romania SA 100 ADMIS
3. Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi 100 ADMIS

Comisia de analiza considera ca ofertele propuse corespund criteriilor din grila de evaluare si selectie comunicate de Universitatea ”Danubius” din Galati si, in consecinta, partenerii indeplinesc conditiile de eligibilitate pentru a incheia acordul de parteneriat in vederea depunerii cererii de finantare pe POCU.

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Stai Conectat

captcha  

Sus