Noutati

ANUNȚ DEPUNERE DOSAR SPRIJIN FINANCIAR PENTRU STUDENȚII SELECTAȚI ÎN GRUPUL TINTĂ AL PROIECTULUI Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

header

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

ANUNȚ

DEPUNERE DOSAR SPRIJIN FINANCIAR PENTRU STUDENȚII SELECTAȚI ÎN GRUPUL TINTĂ AL PROIECTULUI

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Studenții din grupul țintă al proiectului ACTIV -”Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”, Contract POCU/379/6/21/-124635 beneficiază de sprijin financiar pentru a se asigura atingerea obiectivelor specifice ale proiectului:

O.S.1: Cresterea ratei de participare si de finalizare/absolvire a cursurilor in invatamantul tertiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioada de 24 de luni; Acest obiectiv se corelează cu activitatea A3/A3.1, A4/4.1, A 5/5.1 și rezultatele R1, R2, R3, R4, R5.

 1. O.S.2: Cresterea nivelului de competente a 75 de cadre didactice din invatamantul tertiar universitar, prin introducerea continutului educational inovator si resurse de invatare moderna din cadrul a cinci institute de invatamant acreditate; Acest obiectiv se corelează cu activitatea A6/A6.1 si și rezultatul R6.
 2. O.S.3: Dezvoltarea/imbunatatirea a 5 oferte educationale in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pietei muncii. Acest obiectiv se corelează cu activitatea A7/A7.1 si și rezultatul R7.

Sprijin financiar  reprezintă un ajutor bănesc nerambursabil acordat (de stat sau de către alte entități private) unei persoane, instituții, unei ramuri economice sau întreprinderi etc., în scopul atenuării efectelor sociale ale modificărilor economice de structură.

În cadrul proiectului Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIVsprijinul financiar va purta și denumirea de bursă student antreprenor.

Sprijinul financiar (Burse student antreprenor) se va acorda pentru participarea la realizarea Activității 4 – Implementarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar, Subactivitatea 4.1 Implementarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar.

Pentru obținerea sprijinului financiar (bursei student antreprenor) de către studenții care îndeplinesc condițiile mai sus menționate, dosarul individual de solicitare a sprijinului financiar (bursă student antreprenor) al acestora va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Documentele de înregistrare în grupul țintă (Adeverință student confirmat în grupul țintă al proiectului),
 2. Cererea (tip) de solicitare a acordării sprijinului financiar (Anexa 1 la Metodologia de acordare a sprijinului financiar din cadrul proiectului);
 3. Copie extras de cont pe numele persoanei din grupul țintă care solicită acordarea sprijinului financiar, pentru efectuarea plății prin transfer bancar.
 4. Alte documente care să dovedească faptul că fac parte din grupuri defavorizate social, economic etc.

Va fi acordată prioritate studenților:

- netradiționali;

- încadrați în categoria de persoane cu dificultăți socio-economice;

- care provin din mediul rural;

- încadrați într-un grup vulnerabil sau cu dizabilitate/tip de boală cronică,

- cu apartenență la etnia romă.

Perioada depunerii dosarelor de solicitare a sprijinului financiar (bursei student antreprenor) este 15 noiembrie 2019 – 25 februarie 2020.

Afișarea deciziei de acordare a sprijinului financiar și listele cu studenții care vor beneficia de sprijin financiar se va face pe site-ul beneficiarului și al universităților partenere până la data de 28 februarie 2020.

După aprobarea dosarului individual de solicitare a sprijinului financiar, studenții vor semna un Contract cu instituția de învățământ  la care sunt înmatriculați. Contractul semnat va avea în vedere stabilirea realizării lunare a activităților specifice proiectului și a unor indicatori minimali de performanță.

Întocmit,

Frigioiu Mihaela, Expert GT

Cristinel Munteanu, Expert GT

Avizat,

Oana Draganescu, Responsabil GT

footer v2

Citeşte mai departe ...

Facultatea de Științe Economice – membru al Asociației Facultăților de Economie din România (AFER)

POZA EC copyFacultatea de Științe Economice a Universității ”Danubius” din Galați a primit astăzi, 21 noiembrie 2019, un dar minunat cu ocazia  ”Zilei universitarului economist” și a ”Zilei Economiștilor”: statutul de membru al Asociației Facultăților de Economie din România (AFER).

Domnul prorector cu activitatea științifică, Conf. univ. dr. Florian NUȚĂ, a reprezentat Universitatea ”Danubius” la Adunarea Generală Festivă a AFER prilejuită de sărbătorirea celor două evenimente menționate anterior.

Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) este organizaţia profesional – ştiinţifică, neguvernamentală, apartidică, fără scop lucrativ, având peste 60 de membri din întreaga țară. Organizația este întemeiată pe principiile democraţiei depline şi promovează valori şi principii etice, având ca deviză de lucru consensul prin conlucrare şi consultare colegială.

Începând de astăzi, Facultatea de Științe Economice a Universității ”Danubius” va contribui la atingerea obiectivelor asumate AFER:

 • identificarea şi promovarea celor mai bune practici consacrate la nivel naţional şi internaţional în materie de educaţie, cercetare ştiinţifică şi management universitar;
 • promovarea unor standarde de referinţă realiste pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior economic din România;
 • promovarea şi susţinerea intereselor membrilor Asociaţiei, asumându-şi expertiza în fundamentarea şi monitorizarea strategiei şi politicilor de modernizare a învăţământului universitar românesc, în general, şi a învăţământului superior economic, în special;
 • dezvoltarea cooperării între membrii săi prin conlucrare şi consultare colegială pentru rezolvarea prin consens, într-o manieră constructivă a provocărilor care decurg din aplicarea legislaţiei în domeniul învăţământului superior precum şi rezolvarea altor probleme de interes comun;
 • asigurarea vizibilităţii imaginii AFER în comunitatea universitară naţională şi europeană, în lumea ştiinţifică şi în societate pentru acţiunile desfăşurate în conformitate cu prevederile statutare.

AFER și-a asumat statutul de consultant autorizat al entităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul educaţiei şi cercetării, pentru fundamentarea şi monitorizarea strategiei şi politicilor naţionale cu privire la rolul, locul şi importanţa învăţământului superior economic în dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti.

Felicitări!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus