Orare

Facultatea de Drept

PROGRAM DE LICENȚĂ

Drept | IF | ID | FR |

PROGRAME DE MASTER

Drept și administrație publică europeană | IF  | FR  | 

Dreptul Uniunii Europene  | IF | 

Științe penale  | IF | 

 

Facultatea de Științe Economice

PROGRAME DE LICENȚĂ

Contabilitate și informatică de gestiune

CIG I IF                                    CIG I FR

CIG II IF                                   CIG II FR 

CIG III IF                                 CIG III FR

Economia comerțului, turismului și serviciilor

ECTS I IF       ECTS II IF        ECTS III IF           ECTS ID 

Finanțe și bănci

FB I IF           FB II IF              FB III IF                 FB ID

PROGRAME DE MASTER

Managementul afacerilor în comerț și turism     MACT II

Management financiar public și privat                  MFPP I          MFPP II

Audit și control public și privat                              ACPP I          ACPP II

Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european            GFASE I      GFASE II

 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice  | IF | ID |

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene  | IF|  ID |

Psihologie | IF |

Managementul securităţii in relaţiile internaţionale  | IF | 

Afaceri şi Economie Internaţională  | IF |

 
Sus